Du er her:
< Back

E-læring (elektronisk læring) er selvstudier der studenten normalt benytter en datamaskin, nettbrett eller mobil for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med, diskutere og levere sine besvarelser. Læremateriellet kan være interaktivt, enten ved at læreplattformen gir ulike former for respons eller gjennom kommunikasjon med studenter, veiledere og instruktører.

Det som skiller e-læring fra tradisjonell klasseromundervisning er at studenten kan lære i sitt eget tempo, når det passer dem best og uten geografiske begrensninger. I tillegg gir e-læring mulighet for skalering av antall studenter uten at en instruktør må benytte mer tid på undervisning. E-læring er spesielt godt tilpasset voksne menneskers behov for autonomi og selvstyring.

En læreplattform leverer læremateriell til studenten. Det er som regel i form av forhåndsbygget kurs og opplærimgsmateriell, gjerne med spørsmål eller innleveringsoppgaver. For å strukturere innholdet benyttes ofte et verktøy som kalles LMS (learning management system). 

Et komplett e-læringssystem er sammensatt av et LMS og en eller flere e-læringsmoduler. Det er LMS-et som registrerer studentene, holder orden på struktur i kursene og den enkelte students framgang, og sørger for at lærestoffet fra riktig kurs leveres til riktig person til rett tid. LMS er ofte forvekslet med e-læringens innhold, men et LMS er mer korrekt et rammeverk for å strukturere leveranse av innhold.

Et LMS krever minimalt med innsats fra administrator etter at det er i drift.